• Ole Hansen

  Boelsmand
  Født 18.12.1823 Tjærebye
  Død 27.09.1903 79 år gammel

 • Margrethe Olsen


  Født 16.12.1835 Sönderup
  Døbt i Boeslunde Kirke
  Død 31.03.1932 96 år gammel

Ole og Margrethe

Ole og Margrethe blev gift i Boeslunde kirke den 30 Juli 1860. Han er 36 år gammel og tjener hos Albreckt Hansen i Sönderup.  Margrethe er 25 år gammel og bor hos moderen Ane Larsdatter, Enke efter gårdmand Ole Jensen. Forloverne er Gmd. Jens Nielsen og Gmd Albrecht Hansen begge fra Sönderup.

Margrethe er født 16 December 1835 i Sønderup ( se Lundsbjerggaard )

 

Børn:

Hans Claus Født 7 April 1861 Hjemme døbt d.8/4. Døbt i Eggerslevmagle kirke d.17/5 1861

Niels Peder         1874

 

 

 

Margrethe Olsen og Ole Hansen med de 3 ældste børnebørn f.v. Helge, Ejvind og Svend ca 1898

Den 20 februar 1896, ca 2 år før billedet af Ole og Margrethe med børnebørne bliver taget af sønnen Hans, har Ole overdraget gården til den yngste søn Niels Peter og der bliver underskrevet et Aftægtsbrev.

Et Aftægtsbrev er en kontrakt mellem de gamle og de børn de bor hos, underskrevet foran 2 vidner, med en kurartor, og 2 vidner på underskriftens rigtighed, indført i Herreds Skøde- og Panteprotokolen og  med 14 kr. 65 Øre betalt i afgift.

I kontrakten forpligter sønnen sig til at indrette en lejlighed med 2 værelser med brædegulv, køkken, spisekammer og brænderum. Der skal være kakkeloven i et rum og et godt og forsvarligt komfur, og de gamle har lov til at bruge loftet over lejligheden. De gamle har også " Ret til, til enhversomhelst tid at udtage hvad de vil af det bohave, sengetøj og køkkentøj, som min fader har overdraget mig " Det er deres ejne møbler og ting i deres ejet hjem! Når de dør skal alle møbler o.s.v. tilfalde sønnen.

De har lov til at afbenytte " Gaardsplads, Brønd og Grubekedlen i Ejendommens Køkken, ligesom der skal være fri og uhindret færdselsret til og fra Aftægtslejligheden saavel for Aftægtsfolkne som for hvem, der vil besøge dem.  Han er også forpligtet til at " ..bekoste lægehjælp og medicin til dem samt besørge Lægen hentet og hjemkørt. og når de dør " bekoster jeg dem hæderligt begravet efter Egnens Skik og Brug, mod at deres efterladte Gangklæder tilfalde mig."

 

Nu kommer så selve aftægten

" Paa den ommeldte Aftægtsbolig skal der som Aftægt leveres mine forældre :

Årligt: 

3 Td. Rug, at leveres forarbejdet til Brød.

1/2 Favn hugget og savet Bøgebrænde og 10 Td. Kakelovnskul at levere i hus senest 1ste Oktober.'

10 Potter Petroleum og 1 Pund Uld at levere inden 1 Oktober

24 Pund Faarekød, 2 Td. Kartofler og 1 Skp. Gulerødder og de øvrige, efter Aftægtsfolkenes Skøn for dem fornødne Havesager, som dyrkes i gaardens Have, hvilket alt skal leveres senest hvert års 1 November.

2 spænder Læs Bøgetop, 150 Pund Flæsk af et hjemmeslagtet Svin og 16 Pund dansk Svinefedt, hvilket alt skal leveres mellem hvert Aars 1ste November og Jul.

Kontant 118 Kr. der betales med en fjerdel hver 1ste April, hver 1ste Juli, hver 1ste Oktober og hver 1ste Januar.

100 Æg, der leveres med 10 Æg hver 14´Dag i maanederne Maj til Oktober og med 10 Æg månedlig Månderne November til April.

 

Månedlig:   5 Pund Mejerismør, at leveres den 1ste i hver måned.

Daglig:

1 Pot nymalket Mælk og 1 Pot skummet mælk samt 1 Pot Øl, Året rundt hver Morgen.

Ydelserne skal alle være gode og sunde Varer og leveres hver gang forud for Tidsrummet indtil næste Leveringstid.

 1 pund = 1/2 kilo. 1 Pot = 1 liter. 1 Skæppe ( skp.) = 17 liter. Tønde ( Td. ) =

Jeg ved ikke om det her er en standart aftægts kontrakt eller om man har ment sønnen skulle have stramme tøjler. Sønnen gik falit på få år.  Da Ole dør i 1903 må Margrethe flytte ind på sønnen Hans loft for ikke at ende på fattiggården.

Ole Hansen

Ole Hansen er født d. 18 December 1823 i Tjæreby. Hans forældre er gmd. Hans Clausen og Inger Nielsdatter ( se Lolle ) Gudmor Gmd. Albrecht Hansens kone i Sönderrup. Fadder : inds. Morten Holms..... Tjæreby, Gmd. Mads Larsen og Gmd. Rasmus Hænningsen.

Oplysninger fra I. Jørgensen og K. Maindal :

Ole Hansen er født på en på en universitetsgård i Tjæreby ved Skælskør, som yngste søn af Hans Clausen. Denne er selv født i Sønderup i 1772. Faderen var Claus Clausen, fæste af nuværende matr.nr. 9.